3 شهريور 1398 :: 25 August 2019
Tel

(+98)2188176015

SMS

(+98)2130005225

نشست خبری اولین جشنواره ببین المللی ساعت شنی در خبرگزاری فارس

نشست خبری اولین جشنواره ببین المللی ساعت شنی در خبرگزاری فارس برگزار شد

نشست خبری اولین جشنواره ببین المللی ساعت شنی با حضور رئیس شورای سیاست گذاری و دبیر اجرایی این جشنواره ، خبرنگاران و میهمانان داخلی و بین المللی در محل خبرگزاری فارس برگزار شد.

این نشست با قرائت قرآن و خیر مقدم گویی آقای مهدی قمی دبیر اجرایی جشنواره به خبرنگاران داخلی و خارجی و ارائه توضیحات کلی درباره جشنواره شامل بخش ها ، داوران ، نحوه و مهلت ارسال آثار به دبیر خانه این جشنواره بین المللی آغاز شد.

در ادامه دکتر حسین امیر عبداللهیان دبیر شورای سیاست گذاری جشنواره بین اللمی ساعت شنی در پاسخ به سوالات یکی از خبرنگاران فرمودند :

در بحث تقویت مقاوت همواره با صدای بلند اعلام کردیم که ما از گروه های مقاومت در منطقه حمایت کرده و میکنیم.

ایشان همچنین افزودند :

سیاست کلی آمریکایی این است که با فروش سلاح بی ثباتی را در منطقه آنقدر ادامه بدهند که نتیجه آن تضعیف امنیت کشور های منطقه و در نتیجه ی آن تقویت رژیم صهیونیستی باشد.

این نشست خبری با پرسش و پاسخ خبرنگاران حاضر در نشست پیگیری و به اتمام رسید.

id : 147 | Update : 25-08-2019 08:24:25