3 شهريور 1398 :: 25 August 2019
تلفن

(+98)2188176015

سامانه پیامکی

(+98)2130005225

نشست خبری اولین جشنواره بین المللی «ساعت شنی»

نشست خبری جشنواره بین المللی "ساعت شنی" با حضور دکتر امیر عبدالهیان برگزار می شود.

سه شنبه 8 اسفند  96 ساعت 10:30

مکان: میدان فردوسی–انقلاب - ک شاهرود -خبرگزاری فارس

id : 142 | به‌روزرسانی : 06-12-1396 04:14:43