3 شهريور 1398 :: 25 August 2019
تلفن

(+98)2188176015

سامانه پیامکی

(+98)2130005225

موضوعات جشنواره بین المللی ساعت شنی

موضوعات جشنواره بین المللی ساعت شنی از سوی دبیرخانه اعلام شد

مهدی قمی دبیر اجرایی جشنواره بین المللی ساعت شنی اعلام کرد، این جشنواره با موضوعات : "چرا مرگ بر اسرائیل ؟ "،"رژیم اشغالگر قدس و حقوق بشر "،"رژیم اشغالگر قدس و ظلم "،"نحوه شكل گیری رژیم اشغالگر قدس "،"رژیم اشغالگر قدس و اسلام هراسی"،"رژیم اشغالگر قدس و تروریسم پروری "،"رژیم صهیونیستی كودک كش "،"رژیم اشغالگر قدس 5٢ سال آینده را نخواهد دید " ، "اسرائیل غده سرطانی "،"اسرائیل رژیم جعلی،نژاد پرست و استعماری "،" گروهک های تروریستی تحت حمایت اسرائیل " برگزار می شود.

id : 2 | به‌روزرسانی : 24-11-1396 11:35:38