3 شهريور 1398 :: 25 August 2019
تلفن

(+98)2188176015

سامانه پیامکی

(+98)2130005225

مصاحبه خالد قدومی نماینده جنبش حماس در تهران با روابط عمومی دبیرخانه جشنواره بین المللی ساعت شنی

نام و نماد جشنواره ساعت شنی
 واقع امر اینکه اینگونه نامگذاری ها دلالت بر آگاهی واطلاع توده های مردمی و ملت های کشورهای اسلامی وبه ویژه مردم ایران نسبت به حقیقت ناماندگاری وزوال رژیم صهیونیستی دارد واینکه ادبیات مقاومت وانقلاب اسلامی که از بایستی  و حتمیت پایان پذیری وزوال این اشغالگری سخن گفته اند، به فضل پروردگار وهمت مجاهدان مقاوم وانقلابی به حقیقت بدل گشته است، چرا که رژیم صهیونیستی یک رژیم روبه زوال واز بین رفتنی است واز طرفی چهره زشت وکریه او بر ملا گشته وتبدیل به بار سنگین اخلاقی برای جامعه جهانی شده است. این ساعت شنی نشان می دهد که  پایان واجل این رژیم نزدیک شده است.
تحقیقا این گونه همایش ها نشانگر آنست که مسأله فلسطین ومظلومیت ملت تحت اشغال فلسطین، برحق ویک حقیقت ماندگارند وآنکه از بین رفتنی ورو به زوال است ، همانا باطل وبه عبارتی دقیق تر رژیم صهیونیستی است .  
همانگونه که اشاره شد راهپیمایی ها واتفاقاتی که این روزها در غزه رخ می دهد، چهره واقعی آمریکا ورژیم صهیونیستی ونیز اقمار آنها را برای جامعه جهانی رسوا وبر ملا ساخت وجهانیان دیدند که چگونه این رژیم سفاک وخونریز کودکان را به قتل می رساند وعامدانه وفقط وفقط به قصد کشتن بسمت راهپیمایان تیر اندازی می کند.چرا که این رژیم ضدبشری است. این همایش ها همچنین موجب وحدت رویه  و اتحاد جوامع عربی واسلامی حول  محور وطرح واحدی می شود وآن  رویاروی  با رژیم صهیونیستی به عنوان عامل ومسبب بی ثباتی در منطقه است. بابر این ما باید با این دشمن مشترک که ثبات وامنیت جمعی را در جوامع عربی واسلامی تهدید می کند، مقابله کنیم.
نقش جمهوری اسلامی ایران را در خصوص صلح منطقه ای و مبارزه با اسرائیل را چگونه می بینید ؟
ج: در مورد نقش ایران در رویارویی با رژیم صهیونیستی، باید گفت که واقع امر اینکه جمهوری اسلامی ایران ومجاهدانش از بدو انقلاب اسلامی، مبارزه با رژیم صهیونیستی را آغاز کردند ونقش حمایتی وپشتیبانی آنها از ملت فلسطین ونیروهای مقاومت ، ریشه دار وبنادین است. امروزه این حمایت ها از ملت مظلوم فلسطین به رویارویی با دشمنی بدل شده که ثبات وامنیت جمهوری اسلامی را نشانه رفته ودر بی ثبات ساختن ایران ومشارکت در توطئه گری ودسیسه چینی علیه ایران نقش آفرینی می کند. البته جمهوری اسلامی ایران اجازه این کار را به او نداده است واکنون در برابر این رژیم  که امنیت منطقه وجهان را هدف قرار داده  ، سفت وسخت ایستاده است. نظرسنجی های بعمل آمده در اروپا حکایت از آن دارد که60 الی 70 در صد مردم اروپا معتقدند که رژیم صهیونیستی تهدیدی برای امنیت جهانی بشمار می رود. ایران بواسطه رویاروئی ومقابله با این رژیم دو هدف اصلی را دنبال می کند. نخست اینکه با دشمنی روبروست که امنیت ایران را تهدید می کند، دشمنی که نیات شوم خود را پنهان نمی سازد بلکه علنا وبی پروا آن را بیان می کند. رژیم صهیونیستی تقریبا بشکل روزانه یا از آمریکا می خواهد ویا خود مذبوحانه تلاش می کند با معرفی ایران به عنوان دشمن خود با  جمهوری اسلامی ایران مقابله کند.
هدف دوم ایستادن ایران درکنار ملت فلسطین وپشتیبانی از آرمان عادلانه اش می باشد، در نتیجه حل عادلانه مسأله فلسطین فی نفسه موجب ثبات وپایداری در منطقه می شود وجز این تشنج همچنان پابر جا خواهد ماند. لذا باید گفت که نقش ایران یک نقش سازنده است.
 با توجه به تهدیدات اخیر ایران و منطقه که از سوی نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی صورت گرفته ، آینده ی این صحبت ها را چگونه ارزیابی می کنید ؟
حقیقت امر اینکه وضعیت منطقه سست وناپایدار وخطرناک است وعلت آن هم ددمنشی رژیم صهیونیستی وخوی تهاجمی وگستاخانه رأس هرم نظام جهانی به سرکردگی دولت فعلی آمریکاست، دولتی که زبان محاوره وگفت وگو را نمی فهمد ونمی خواهد بر اساس همزیستی وتعامل رفتار کند وبسوی تنش وبرخورد وجنگ افروزی گام بر می دارد. خطر وتهدید در دولت فعلی آمریکا ورژیم صهیونیستی در این نیست که هرچه عربده جوئی و تهدید می کنند، قابلیت اجرا داشته باشد، بلکه آنها همسو در راستای تمایلات جوامع خود وبه منظور حل مشکلات داخلی بیان می شود. این رژیم ها حیات خود را در ریختن خون مردم منطقه می بینند. شاهد بودیم که چطور رژیم صهیونیستی تنها در یک روز 62 شهروند فلسطینی را به شهادت رساند وبدون اند ک توجهی به ارزشهای  انسانی این جنایت هولناک را مرتکب شد وراهپیمای مسالمت آمیز فلسطینیان را به خاک وخون کشید.  
آری ما باید این تهدیدها را جدی بگیریم  چراکه این تهدیدها از اشخاصی صادر می شود که خوی تجاوزگری دارند، از اینرو باید این تهدیدها را کاملا جدی بگیریم و درعین حال ما مردم منطقه ونیروهای مقاومت در قبال هرگونه تهدیدی علیه هر یک از مؤلفه های این منطقه دست بسته نخواهیم بود. به فضل پروردگار ملل منطقه در برابر این خطر واین تهدید آگاه هستند ومسأله ای که می ماند اینکه ما اختلافات فیما بین را کنا ربگذاریم ومتحد شویم ویکدست ویکپارچه با این دشمن مشترک که امنیت جمعی عربی واسلامی را تهدید می کند، مقابله کنیم.

id : 356 | به‌روزرسانی : 06-03-1397 02:50:31