3 شهريور 1398 :: 25 August 2019
تلفن

(+98)2188176015

سامانه پیامکی

(+98)2130005225

جوایز برگزیدگان جشنواره بین المللی ساعت شنی

جوایز جشنواره بین المللی ساعت شنی، از سوی دبیرخانه اعلام شد

مهدی قمی دبیر اجرایی جشنواره بین المللی ساعت شنی جوایز برگزیدگان را نسبت به اهمیت بخش ها اعلام کرد.

5 عدد سکه تمام بهار آزادی به نفر برگزیده در بخش های اصلی و 8 عدد سکه تمام بهار آزادی به نفر برگزیده در بخش ویژه اهدا خواهد شد.
گفتنی است اختتامیه این جشنواره همزمان با روز جهانی قدس برگزار خواهد شد.

id : 4 | به‌روزرسانی : 15-11-1396 12:20:02