3 شهريور 1398 :: 25 August 2019
تلفن

(+98)2188176015

سامانه پیامکی

(+98)2130005225

پوستر اولین جشنواره بین المللی ساعت شنی رونمایی شد

همزمان با آغاز به‌ کار دبیرخانه اولین جشنواره بین المللی ساعت شنی، پوستر جشنواره رونمایی شد.

 

ضمائم:

id : 44 | به‌روزرسانی : 05-12-1396 10:36:11