3 شهريور 1398 :: 25 August 2019
تلفن

(+98)2188176015

سامانه پیامکی

(+98)2130005225

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره بین المللی ساعت شنی

مهدی قمی دبیر اجرایی جشنواره بین المللی ساعت شنی اعلام کرد، با توجه به زمان برگزاری اختتامیه جشنواره در روز جهانی قدس، مهلت ارسال آثار تا مورخ 1 اردیبهشت ماه 1397 می باشد، که پس از پایان این بازه زمانی کلیه آثار ارسال شده از سوی مردم مورد بررسی داوران قرار میگیرند.

id : 5 | به‌روزرسانی : 03-11-1396 09:28:24