4 اسفند 1402 :: 23 February 2024
هاتف

(+98)2188176015

رسالة قصيرة

(+98)2130005225

پوستر اولین جشنواره بین المللی ساعت شنی رونمایی شد

همزمان با آغاز به‌ کار دبیرخانه اولین جشنواره بین المللی ساعت شنی، پوستر جشنواره رونمایی شد.

 

ضمائم:

id : 58 | تحديث : 07-06-1439 09:48:01