31 خرداد 1397 :: 21 June 2018
تلفن

(+98)2188176015

سامانه پیامکی

(+98)2130005225

موضوعات جشنواره

آثار ارسالی به جشنواره می بایست در موضوعات زیر باشند:

 • چرا مرگ بر اسرائیل ؟
 • رژیم اشغالگر قدس و حقوق بشر
 • رژیم اشغالگر قدس و ظلم
 • نحوه شکل گیری رژیم اشغالگر قدس
 • رژیم اشغالگر قدس و اسلام هراسی
 • رژیم اشغالگر قدس و تروریسم پروری
 • رژیم صهیونیستی کودک کش
 • رژیم اشغالگر قدس 25 سال آینده را نخواهد دید
 • اسرائیل غده سرطانی
 • اسرائیل رژیم جعلی،نژاد پرست و استعماری
 • گروهک های تروریستی تحت حمایت اسرائیل
id : 7 | به‌روزرسانی : 24-11-1396 11:34:15