31 خرداد 1397 :: 21 June 2018
تلفن

(+98)2188176015

سامانه پیامکی

(+98)2130005225

جوایز جشنواره

4 عدد سکه تمام بهار آزادی به نفرات اول  در بخش های اصلی و بو در بخش ویژه (رویدادهای رقابتی) به
تیم اول سه عدد سکه ،به تیم دوم دو سکه و تیم سوم یک عدد سکه تمام بهار ازادی اهداخواهد شد.

id : 8 | به‌روزرسانی : 04-02-1397 10:36:37