26 مرداد 1397 :: 17 August 2018
تلفن

(+98)2188176015

سامانه پیامکی

(+98)2130005225

جوایز جشنواره

4 عدد سکه تمام بهار آزادی به نفرات اول  در بخش های اصلی 

بخش ویژه (رویدادهای رقابتی 72 ساعته) به
تیم اول سه عدد سکه ،به تیم دوم دو سکه و تیم سوم یک عدد سکه تمام بهار ازادی اهداخواهد شد.

جوایز فوق معادل قیمت سکه در تاریخ 1396/11/01محاسبه می گردد

id : 8 | به‌روزرسانی : 24-05-1397 01:10:13