23 آذر 1397 :: 14 December 2018
تلفن

(+98)2188176015

سامانه پیامکی

(+98)2130005225

‎ حمایت اقشار مختلف مردم از جشنواره بین المللی ساعت شنی با در دست گرفتن نماد جشنواره در خلال راهپیمایی روز جهانی قدس

‎ حمایت اقشار مختلف مردم از جشنواره بین المللی ساعت شنی با در دست گرفتن نماد جشنواره در خلال راهپیمایی روز جهانی قدس

‎ حمایت اقشار مختلف مردم از جشنواره بین المللی ساعت شنی با در دست گرفتن نماد جشنواره در خلال راهپیمایی روز جهانی قدس

ضمائم:

id : 406 | به‌روزرسانی : 20-03-1397 12:13:42