28 تير 1403 :: 18 July 2024
تلفن

(+98)2188176015

سامانه پیامکی

(+98)2130005225

پیش رویداد بازی اتللو ( بخش ویژه استارتاپی ) جشنواره بین المللی #ساعت_شنی پنج شنبه 97/3/31 در محل فرهنگسرای رسانه برگزار شد

پیش رویداد بازی اتللو ( بخش ویژه استارتاپی ) جشنواره بین المللی #ساعت_شنی پنج شنبه 97/3/31 در محل فرهنگسرای رسانه برگزار شد

پیش رویداد بازی اتللو ( بخش ویژه استارتاپی ) جشنواره بین المللی #ساعت_شنی پنج شنبه 97/3/31 در محل فرهنگسرای رسانه برگزار شد

ضمائم:

id : 434 | به‌روزرسانی : 02-04-1397 03:08:10