28 تير 1403
تلفن

(+98)2188176015

سامانه پیامکی

(+98)2130005225

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره بین المللی ساعت شنی ...

جوایز برگزیدگان جشنواره بین المللی ساعت شنی

جوایز جشنواره بین المللی ساعت شنی، از سوی دبیرخانه اعلام شد ...

بخش های جشنواره بین المللی ساعت شنی

بخش های جشنواره بین المللی ساعت شنی، در 15 قالب از سوی دبیرخانه اعلام شد ...

موضوعات جشنواره بین المللی ساعت شنی

موضوعات جشنواره بین المللی ساعت شنی از سوی دبیرخانه اعلام شد ...

اولین جشنواره بین المللی ساعت شنی آغاز به کار کرد

اولین جشنواره بین المللی ساعت شنی با محوریت صهیونیسم ستیزی، همزمان با نه دی ماه برگزار می شود. ...